3 Fənn Paketi

AZƏRABAYCAN VƏ RUS BÖLMƏLƏRİ ÜÇÜN 3 FƏNN PAKETİ

Əhatə etdiyi siniflər: 5,6,7,8,9
Tədris edilən fənnlər:
Azərbaycan bölməsi: Azərbaycan dili,Riyaziyyat, İngilis dili (Rus dili/Alman dili)
Rus bölməsi: Rus dili, Riyaziyyat, İngilis dili (Alman dili)
Əlavə xidmət: Psixoloqla seanslar.

Buraxılış İmtahanlarına Hazırlıq 2 mərhələdə həyata keçirilir.
I mərhələdə 3 fənn üzrə (Ana dili, İngilis dili, Riyaziyyat) 45 tapşırıq verilir.
Cəmi toplana biləcək bal – 90
1. Ana dili (Azərbaycan dili, rus dili), (maksimum 30 bal), Cəmi: 20 tapşırıq (2 mətn (bədii, publisistik)-hər mətnə 10 tapşırıq (5 yazı tələb olunan açıq + 5 qapalı)).
2. Riyaziyyat (Maksimal bal 30), Cəmi:10 açıq tapşırıq ( həllin yazılması tələb olunan )
3. Xarici dillər (ingilis, rus dilləri), (Maksimal bal 30) Cəmi:15 tapşırıq
3.1 Dinləmə mətni (publisistik və ya dialoq) 6 tapşırıq (4 qapalı+2 yazı tələb olunan açıq);
3.2 Oxuyub-anlama mətni-9 tapşırıq (5 qapalı+4 yazı tələb olunan açıq)).

İmtahanın II mərhələsində 3 fənn üzrə (Ana dili, İngilis dili, Riyaziyyat) 90 qapalı tapşırıq verilir. Cəmi toplana biləcək bal – 210
1. Ana dili (Azərbaycan dili, rus dili), (Maksimal bal 70), 30 qapalı test tapşırığı
2. Riyaziyyat, (Maksimal bal 70), 30 qapalı test tapşırığı
3. Xarici dillər (ingilis,alman, fransız,rus, ərəb, fars dilləri), (Maksimal bal 70), 30 qapalı test tapşırığı.
QEYD : 9 – cu sinif şagirdləri Buraxılış İmtahanlarının nəticələrinə əsasən Orta İxtisas Təhsil Müəssisələri vəya Kolleclərə qəbul olunurlar.