TƏLƏBƏLƏR ARASINDA İNTELLEKT OLİMPİADASININ QALİBİ XƏZƏR UNİVERSİTETİNİN TƏLƏBƏSİ OLDU