TƏLƏBƏLƏRARASI İNTELLEKT OLİMPİADASININ FİNAL MƏRHƏLƏSİ KEÇİRİLİB